top of page

Policy

  • Tất cả các sách trong trang đều được sưu tầm một cách hợp pháp

  • Người dùng không có quyền sao chép sách để phân phát ra những trang khác nếu chưa có sự cho phép

  • Người dùng không có quyền in ấn hay phân phát sách của trang với để kiếm lợi nhuận cho bản thân

​Liên hệ

​Hanoi, Vietnam

123-456-7890 

  • Facebook

​Cảm ơn vì ý kiến của bạn!

bottom of page